Ρώμη 1960

Ενδοξη στιγμή για τον Ελληνικό Αθλητισμό Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 1960, και στην Ελλάδα δεν υπήρχε τηλεόραση. Δεν υπήρχε φυσικά και

Read more